CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

15 tháng 03, 2020

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về công tác quản lý Học sinh - Sinh viên.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý Sinh viên theo Quy chế, Quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội  và các Quy chế, Quy định của nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị trong trường về công tác HSSV. 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV nhà trường.

Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Liên lạc với Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương

529 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

(0650) 3822727 - 3832867

Top